Jäsennumero

Jäsennumero on iki:n jäsenilleen antama juokseva numero. Jokainen uusi hakemus saa aina uuden numeron ja mitä pienempi numero jäsenellä on, sitä aikaisemmin hän on jäsenyyttään hakenut.
IKI ry:n jäsenpalvelut <iki-palvelu@iki.fi>
IKI ry:n hallitus <iki-hallitus@iki.fi>
IKI ry:n jäsenrekisteriohjelmiston tekninen palaute <kivinen@iki.fi>