WWW-ohjaus

Tämä kenttä kertoo mihin jäsenen iki-www-sivut ohjataan. Eli kun haetaan jäsenen iki-sivuja http://www.iki.fi/jasen/ (tai http://www.iki.fi/~jasen/), niin kyseinen pyyntö edelleenohjataan tämän kentän kertomaan osoitteeseen. Jos alkuperäisen urlin perässä on jotain muuta "/"-merkillä erotettuna niin kyisenen alisivun osoite liitetään suoraan tämän kentän perään. Eli pyynnöstä http://www.iki.fi/jasen/foo otetaan "foo" ja liitetään se tämän kentän loppuun.

Tämän kentän arvon pitää olla täydellinen URLi, eli tyyliä "http://koneen.ni.mi/hakemis/to/". "http://" on tarpeellinen alussa, samoin jos halutaan viitata hakemistoon eikä tiedostoon pitää URL:n lopussa olla "/". Mikäli viimeistä "/":iä ei ole tulee alisivujen edelleenohjauksesta hieman erikoinen lopputulos, eli jos tämän kentän arvo olisi "http://kivinen.iki.fi/iki" niin sivu "http://www.iki.fi/kivinen/foo" ohjautuisi sivulle "http://kivinen.iki.fi/ikifoo", mikä ehkä ei ollut tarkoitus (tai sitten oli :-). Samoin URL:n loppuun ei kannata laittaa "index.html" tai vastaavaa sivun nimeä, koska myös se rikkoo alisivujen edelleenohjaukset.

Sulje ikkuna


IKI ry:n jäsenpalvelut <iki-palvelu@iki.fi>
IKI ry:n hallitus <iki-hallitus@iki.fi>
IKI ry:n jäsenrekisteriohjelmiston tekninen palaute <kivinen@iki.fi>