Ikiosoite 2

Ikiosoitteista muodostetaan jäsenen iki-osoitteet, joihin kuuluu peruspalveluina tarjottava sähköpostiosoite ja www-osoite uudelleenohjattuina.

Kukin ikiosoite luo yhden sähköpostiosoitteen osoite@iki.fi, joka ohjautuu jäsenen jäsentiedoissa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Sen lisäksi kukin ikiosoite luo kaksi www-edelleenohjausta http://www.iki.fi/osoite/ ja http://www.iki.fi/~osoite/ jotka ohjautuvat jäsenen antamaan URL:iin.

Liittymismaksuun sisältyy kaksi ikiosoitetta, joista ensimmäinen kannattaa valita etunimi.sukunimi-muotoiseksi ja toinen osoite käytännön syistä lyhyempään muotoon, se voi olla esimerkiksi jokin kutsumanimi tms. Lyhyt ikiosoite on yksinkertaisempi ja nopeampi kirjoittaa, kun taas etunimi.sukunimi-osoite on enemmän virallisemman tuntuinen.

Koska IKI ry:ssä on tuhansia jäseniä, haetut ikiosoitteet voivat olla jo varattuja. Silloin hakemus ei lähde eteenpäin vaan tulee ilmoitus, että haettu ikiosoite on jo käytössä. Harvinaista ei ole myöskään se, että haettu "etunimi.sukunimi"-muotoinen ikiosoite on jo varattu. Tällöin voi esimerkiksi kokeilla lisätä toisen etunimen alkukirjaimen aliakseen ja kokeilla muotoa "etunimi.t.sukunimi". Numeroiden, väliviivojen ja alaviivojen käyttö on myös mahdollista, mutta etenkin väliviiva ja alaviiva saattavat sekoittua käsin kirjoitettuna helposti.

Ikiosoitteet ovat kaikki samanarvoisia ja ne toimivat samalla tavalla, mutta jokainen niistä voi olla eri tilassa ja voidaan näin ollen esimerkiksi sulkea pois toiminnasta ja laittaa toimintaan toisistaan riippumatta.

Sulje ikkuna


IKI ry:n jäsenpalvelut <iki-palvelu@iki.fi>
IKI ry:n hallitus <iki-hallitus@iki.fi>
IKI ry:n jäsenrekisteriohjelmiston tekninen palaute <kivinen@iki.fi>