Etunimi (kutsumanimi)

Jäsenen kutsumanimenä käyttämä etunimi. Tämä on se etunimi joka näkyy virallisissa yhteyksissä, muille jäsenille sekä erilaisissa listoissa.

Sulje ikkuna


IKI ry:n jäsenpalvelut <iki-palvelu@iki.fi>
IKI ry:n hallitus <iki-hallitus@iki.fi>
IKI ry:n jäsenrekisteriohjelmiston tekninen palaute <kivinen@iki.fi>